Šéfredaktor: Michal Trčka
Editor: Antonín Handl
Jazykové korektury: Barbora Machková
Číslo ilustrovali: Jindřích Janíček, Martina Kupsová, Dipozitiv, Petra Makovcová
Foto na obálce: Ondřej Bouška a Jáchym Kliment

Kontakt:
redakce@academixrevue.com
+420 775 112 135
Komenského 314,
46001, Liberec
IČ: 6249167DIČ: CZ8704015980